Стъпки към по-безопасна баня

Достъпността  в дома постепенно се превърна в главна тема за доброто обзавеждане. Тя трябва да донесе на хората живеещи в дадена площ сигурност, лесно ползване и придвижване, и всичко това без дори да се забелязва, а да се случва като нещо естествено.

В този смисъл банята е помещението, което е най-опасно от гледна точка на дейностите, които се извършват там и средата, в която се извършват. Затова е ключово тя да бъде добре подредена, сигурна и лесна за ползване за всички в семейството – от най-малките, гостите, до най-възрастните в дома.

Възрастта е главната причина всяка баня да има нужда от подобряване на безопасността. Така както за децата трябва да има пълна достъпност и възможност за безопасно ползване, такива трябва да се осигурят и за по-възрастните хора, които постепенно стават по-бавно подвижни.

В зависимост от структурата на помещението, промените могат да са различни. Някои бани са достатъчно широки и маневреността в тях е лесна. При тях обаче може да се добавят дръжки по стените на ключовите места; може да се наложи да се изберат по-качествени и противохлъзгащи се постелки в банята; може да се разпредели по-правилно местоположението на аксесоарите и т.н.

В други по-малки бани, ключово може да се окаже освобождаването на пространството. Защото претрупаността и невъзможността за лесно придвижване в банята също могат да доведат до затруднения или в по-лошия случай до неприятни инциденти.

След всичко казано дотук, няма точна рецепта, която да следвате. Да, в началото има няколко стъпки, които са последователни: преценка на промените, които трябва да се направят; определяне на бюджет; срок за изпълнение; избор на майстор и изпълнител, и т.н.

В един момент обаче,  цялата работа, което ще се свърши се базира на баланса, който трябва да се постигне. Тоест всички ползватели на банята да получат това, заради което е започнат самия ремонт и самите промени в интериора. Защото има най-различни решения, най-различни аксесоари, начини на разпределение, които да улеснят ползването на банята и да я направят по-сигурна за всеки.

Източник: https://granitogress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *