пенсионери

Социалната криза у нас кара пенсионерите да теглят заеми

Демографската и социална криза у нас

В България, пенсионерите са основна съставляваща част от населението. Поради влошената демографска обстановка в годините след прехода, ниската раждаемост, високата емиграция към Западна Европа, САЩ и други дестинации реалността е такава, че близо два милиона души са в пенсионна възраст, според данни от НСИ. Тази цифра означава, че при общо население от 7 153 784 (към 31.12.2015), близо една трета от населението е в пенсионна възраст. Това ги прави една огромна група от потенциални потребители на финансови услуги.
Факт е, че огромен процент от пенсионерите в страната имат доста ограничени финансови ресурси и пенсиите на българските граждани са далеч под средноевропейските, а реално и на последно място в ЕС. Финансовите институции, които предлагат кредити за пенсионери се увеличават, тъй като пенсията е един от най-сигурните доходи, които може да получава един клиент. СофияКеш предлага бързи кредити подходящи и за пенсионирани граждани, като процедурите са опростени и достъпни за тях.

Защо пенсионерите взимат бързи кредити?

Пенсионерите масово теглят кредити заради ниските си доходи и трудностите, които срещат при задоволяване на някои финансови потребности от елементарен характер.
София Кеш се явява добро решение за пенсионери, които желаят да изтеглят кредит за някои спешни финансови нужди.
Инфлацията през последното десетилетие изпреварва с бързи темпове нарастването на доходите на пенсионерите и те стават все по – неплатежоспособни. Повишението на пенсиите с около 2,5% през юни не успя да подобри значително финансовото състояние на пенсионерите. С помощта на допълнително финансиране от финансови институции като София Кеш, хората успяват да подпомогнат месечния си бюджет или да задоволят някои нужди от личен характер, които не успяват с малките размери на пенсиите си.
Когато се подаде онлайн заявление за кредит, клиентите са улеснени от кратките срокове, които се гарантират от ФинТек структурите.
Пенсионерите са чувствителна социална група и като цяло по – трудно се одобряват за краткосрочно финансиране, главно поради напредналата си възраст. Възможностите, които дават фирмите за теглене на кредит са безценни, тъй като често това се явява единствена възможност за по – възрастните хора за краткосрочно финансиране.
Традиционно по-голяма необходимост от пари се явяват празничните дни, времето около Коледа и Нова година, тъй като по това време идва ред за подаръци и други допълнителни разходи, които натоварват бюджета на клиентите и затрудняват дните след празничните разходи.
Краткосрочното финансиране за пенсионери от небанковите финансови институции става все по – популярно в страната. Условията, които се предоставят от небанковите организации са облекчени и приемливи за голяма част от тях. При първи кредит, някои от фирмите дават бонуси като минимална или нулева лихва, а при добро кредитно минало има бонуси и намаляващи лихви за всеки следващ кредит, който е обслужван коректно и във време. Липсата на наказателни лихви при предсрочно погасяване също е положителна страна на кредитите. За всеки клиент, фирмите предлагат индивидуални планове за погасяване на заемите, като методите на плащане също са максимално улеснени. Вноските могат да бъдат направени през компютрите на клиентите, по банков път, на каси в удобни локации и не е необходимо да се изминават големи разстояния от хората. Това е важен показател за пенсионерите, които често са по-трудно подвижни и улесненията от този тип са важен фактор за вземане на решение за кредит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *