Изберете професионален домоуправител

Непрекъснатите проблеми с избор на домоуправители за големите жилищни сгради създаде условия за поява на длъжността професионален домоуправител. Тази услуга се предлага от фирми, които разполагат с подготвени специалисти.

Преди всичко всеки един представител на фирма за професионално управление на етажната собственост е добре запознат със закона за етажната собственост. Това е определящо условие да бъде ефективна работата при професионално управлене в жилищната сграда.

Професионалният домоуправител се ръководи само от закона за етажната собственост, което е гаранция за въвеждане на ред във входа на кооперацията. Той свиква общото събрание на собствениците на жилища и поставя въпросите на дневен ред. Преди всичко това се отнася за ремонтите, които следва да бъдат направени. Целта е да се поддържа общата собственост в добро състояние, позволяващо нормално ползване. Всички текущи задачи са пределно ясни на платения управител.

Всички месечни такси се събират своевременно, което позволява редовно плащане на общите сметки за чистач, ток, вода, асансьор. Приходните и разходни документи се отчитат пред общото събрание на собствениците. Така се осигуряват чисти и осветени общи площи – мазе, стълбище. Домовата книга се води редовно и качествено.

Проблемът с ремонтните дейности е много сериозен в старите жилищни кооперации, защото годините на ползване са оказали своето въздействие. Смяната на щрангове е задължителна, защото непрекъснато съществува опасност от наводнение. Старите метални щрангове са с видими пукнатини, а ръждата във вътрешността влошава качеството на водата, намалява налягането и за горните етажи се явяват сериозни проблеми със снабдяването с вода с нормален дебит. Проблеми има и във входната дограма.

Намирането на подходяща фирма за изпълнение на различни ремонтни дейности е задължение на професионалния домоуправител. Всеки ремонт се контролира от него, както и разплащането. Всички дейности, свързани с поддържане на общата собственост, се плащат от собствениците на жилища в съответния вход или кооперация.

Тук възникват проблеми, защото не всеки е съгласен да плаща, но иска да ползва общите части. Професионалният домоуправител се справя с този проблем, защото ползва закона за етажната собственост. Той винаги намира решение, защото познава този закон в детайли.

За да решите проблемите в своята кооперация изберете професионален домоуправител. Многото информация в интернет ще ви помогне да намерите най-подходящата за вас фирма и да си решите проблемите с етажната собственост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *