Особености при прием на пробиотик за деца

Пробиотик за деца най-често се предлага под формата на капки, саше или дъвчащи таблетки. Деца през първата година от живота си е по-добре да получават ппробиотичния препарат с храната си. Често био препарата се поема от майката и чрез кърмата влияе на бебето.

Изборът на лекарство, съдържащо бифидобактерии, трябва да се извършва в съответствие с доминиращите в червата щамове, в зависимост от възрастта и проблема, който влошава състоянието на детето. По тази причина вида на пробиотик за деца трябва да се определи от лекаря в зависимост от състоянието на детето. От лекуващият лекар да се посочи дозата и продължителността на приема.

Условията на съхранение влияят на пробиотичните бактерии и следователно на ефектите от тяхната употреба. Био препаратите, които съдържат щамове на живи бактерии трябва да са защитени от топлина, светлина и влажен въздух. Влагата може да предизвика активиране на бактериите и този препарат вече е негоден за употреба. Някой производители препоръчат пробиотиците да се съхраняват в хладилник.

Изискванията за съхранение на пробиотик за деца зависят предимно от наличието или отсъствието на защитна обвивка на таблетките или капсулите, както и от опаковките. Капсулите в бутилки и блистери могат да се съхраняват по различни начини – блистерните опаковки, като правило, не изискват съхранение в хладилник. Когато купувате лекарство, което трябва да се съхранява в хладилника, уверете се, че търговецът на дребно е съхранил лекарството правилно. Ако лекарството е поръчано онлайн, доставката на такова лекарство трябва да се извърши през нощта, или трябва да се достави с охлаждане.

На етикета на пробиотик за деца трябва да се отрази пълното име на пробиотичната култура или пълното име на всеки щам, включен в комбинацията. Необходимо е да се посочи броят на жизнеспособните бактерии в края на срока на годност. Задължително е да се посочат препоръките за съхраняване на препарата.

В листовката към пробиотик за деца трябва да е посочена неговата безопасност. Информация трябва да има и за препоръчителната доза, която трябва да се основава на резултатите от проучвания, които са доказали ползата от този щам в определено състояние на организма.
Пълна и точна информация за контакт с производителя също е посочена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *