Класическа и романтична музика

Не е задължително хората да са познавачи естети и да правят разликата между всяко понятие, което съществува, за да категоризира даден вид музика. Що се отнася до понятията класическа и романтична музика, те са израз на две различни неща и е добре да бъдат разяснени. Добре е от обща култура, за млади музиканти да знаят, че в същността си класическа и романтична музика са смислови понятия, които не се отнасят към вида музика, а към това, каква структура има тя.

Хората мислят, че класическата музика е това, което се е свирило преди много време и се отъждествява с Бах, Бетовен, Моцарт, а романтична музика е това, което е по-нежно и навява на някакви романтични емоции. Уви, романтичната музика също може да ужасно бурна и нямаща нищо общо с романтиката, а по-скоро с Романтизма като период в европейското изкуство; откъдето идва името й.

Философите определят класическата и романтична музика като израз на две природни явления. Едното на спокойствието, на широтата и правите линии, на откритото синьо небе – тоест класическа музика, а другото на бурната стихия, която сякаш няма край в своята мощ – романтичната музика. Композиторите са открили тези две природни настроения и са ги придали в музиката си. А щом те съществуват на високо ниво, те съществуват и на по-ниско. Това значи, че всеки млад музикант когато композира своята музика, може да прилага един от двата подхода. По-крайния резултат ще си проличи дали музиката му има повече класически или повече романтични елементи. 

Независимо от това, коя музика предпочитате, старайте се когато слушате да търсите нейната същност и стихия, а когато свирите да я предадете по същество. Като истинското музикално изкуство.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *