Инсектициди и тяхното значение

За съжаление, земеделският производител често трябва да споделя реколтата си с насекоми и болести по растенията. Всичко това налага да се води борба както с причинителите на различните болести, така и с насекомите. Класификацията на инсектицидите помага на производителя да намери подходящо решение за борба с “нежеланите гости”.

Тези препарати се различават един от друг по химичен състав, начина, по който действат на вредителят и степента на опасност за хората и животните. Химическите средства за боба с насекомите имат селективно действие или действат на много видове вредители.

В зависимост от начина на действие се разделят на системни и контактни. Системните инсектициди постъпват в храносмилателната система и унищожават насекомото. Тези препарати се разнасят по проводящата система на растенията и при хранене насекомото ги приема. Контактните препарати действат само при попадане върху наприятеля. За унищожаване на насекоми в складови помещения се използват фумиганти. Насекомото вдишва инсектицидните изпарения, което води до парализа или задушаване на дихателните пътища.

Системните препарати се задържат в растението, разпределени във всички влакна и тъкани и така действат на насекомото в продължение на дни. Контактните химикали след дъжд се измиват от повърхността на растението и с това приключва действието им.

Химическият състав на инсектицидите е много разнообразен. Производителите могат да получат активното вещество по различни начини. Те използват мед, живак, сяра, барий или флуор като неорганични съединения. Някои продукти се произвеждат на базата на отпадъчните продукти от гъбични спорове, както и на растения или други микроорганизми.

Класът на опасност от инсектицидите се определя от тяхното въздействие върху човешкото тяло. Това отчита степента на канцерогенност и токсичност на активната съставка, както и реакцията на лигавицата към нея. Изключително опасни химически препарати се използват само в изключителни случаи под надзора на опитни професионалисти. Някои компоненти на тези химикали могат да мутагенизират човешки клетки, тъкани и органи. Други влияят върху репродуктивната способност на мъжете и жените. Токсичните съединения причиняват непоправима вреда както на хората, така и на околната среда.

При използване на инсектициди е задължително спазването на всички изисквания за безопасност на труда. Да се приага препарата само в посочената доза и определеното количество разтвор на единица площ. Винаги пръсканията да се правят в сухо и тихо време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *