Технологии за изграждане на изгребни ями

Изгребни ями
Изгребни ями

Съвременните технологии ни предоставят възможност за все по-лесно решение на даден проблем. Днес е немислимо да живеем без баня и тоалетна, без топла вода, без канализация. Модерните решения са навсякъде, не само за да подобрят живота на хората, а и за да помогнат за опазването на природата от замърсяване.

Така например днес може да избирате измежду десетки съоръжения и средства за пречистване на водата. Изгребните ями са вече отживелица при наличието на толкова много и ефикасни пречиствателни съоръжения.

Дали това наистина е така? Не, разбира се! В живота има неща, които не се променят, защото нуждата от тях остава. Така е и в този случай. Хората продължават да ползват изгребни ями, независимо от навлизащите технологии. Основните причина за това са от финансова гледна точка. В България големите пречиствателни станции са все още кът, защото изграждането им не е по силите на държавата. Има райони, където липсва дори централна канализация. Масово малките населени места са обречени да се справят самостоятелно. Това кара хората живеещи по селата и отдалечените райони да прибягват до изграждането на изгребни ями. Естествено, не е нужно да е изгребна яма, има и други съоръжения, които са по-ефикасни, но и цената е по-висока. Голяма част от населението в тези райони е застаряващо, с ниски доходи и не може да си позволи скъпи съоръжения. Изгребните ями се явяват най-ниският разход за тях.

От друга страна не е нужно да влагаш куп пари, ако имотът се използва само за отдих и почивка и живеещите не пребивават постоянно там. В тези случаи най-ефективно е изграждането на изгребна яма. Колкото и малък да е капацитетът й, ако не се използва целогодишно, то няма да има и чести разходи за изпомпване на помийната вода.

Отново, за да спестят средства хората по селата разчитат на роднини и приятели, които да им помогнат при строителството. Единствената технология, с която те са запознати е на изгребни ями, които се правят от поколения. При новите, модерни съоръжения, безспорно се налага използването на специалисти, което допълнително оскъпява проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *