Електрически иструменти за обща хирургия

 

Електрокаутер /електронож/ Прилага се ток с висока честота. Използва се както за рязане – електрорезекция, така и за хемостаза електрокоагулация. Има функции за гладко рязане, рязане с повишена степен на коагулация, контактна коагулация, спрей коагулация и биполярен режим.

 В зависимост от устройството на работния електрод бива:

монополярен – електродът е с форма на писалка. Електрорезекцията се постига чрез директно въздействие върху тъканта при натиснат бутон „cut”. Електрокоагулацията се извършва като кървящият съд се коагулира директно или се защипва с електропинцета и наконечника на електроножа се допира до браншовете на пинцета, при което защипаните тъкани коагулират. Коагулацията обхваща и околните тъкани на разтояние 5-10мм в диаметър извън браншовете на пинцета. Използва се бутонът „coag”

биполярен – електродът е с форма на пинцета, между браншовете на която протича ток и се извършва изгаряне на тъканите чрез защипването им. Тук околните тъкани не са подложени на термично въздействие за разлика от монополярната.

примковидни електроди за ендоскопска полипектомия.

  1. Лазарен нож

б) фиксиращи – пинцети, хемостатични щипки, инструменти на Кохер и Микулич.

Пинсети

Тъканни пинсети:

Предназначение – за захващане на тъканите, без защипване.

Видове:

Хирургични – имат в краищата си зъбци, които осигуряват здрав захват. Зъбът на едното рамо влиза между двата зъба на другото рамо. Използва се за кожа, мускули и др. Не се използва за кухи органи, съдове и нерви, тъй като зъбците пробиват стената им.

Анатомични – без зъбци. В краищата са напречно нарязани. Осигуряват атравматичност и по-слаб захват от хирургичните;

Хемостатични пинсети:

Предназначение – за временна хемостаза.

Видове:

– Кохер – със зъбци по челюстите, подобни на тези при хирургичната пинцета, но браншовете се закопчават;

– Пеан – с лъжичкоподобни челюсти, напречно нарязани, без зъбци;

– Терие – с челюсти като при анатомичната пинцета;

– москито – по-малкия вариант на горната;

Хемостатични клампи

Предназначение – временна хемостаза. За разлика от пинцетите клампите са предназначени за защипване на широк план.

Чревни и стомашни клампи

Предназначение – прекъсване на чревния пасаж.

Видове:

 Според формата: – прави и извити;

Според степента на притискане на тъканите: – твърди – използват се когато мястото на притискане ще се отстрани при операцията; – меки /еластични/ – не увреждат чревната стена в мястото на притискане;

Други:

Щипка на Микулич – за захващане на париеталния перитонеум и за фиксирането му към ограждащите компреси; Щипка на Фор – подобна на горната; Тухклемета – служат за фиксиране на компресите ограждащи оперативното поле.

Корнцанг – универсален инструмент за вземане и подаване на инструменти, компреси, марли и др., както и за почистване на оперативното поле.

Видове: – с щипка; – без щипка – използва се при работа в корема за извличане на черво извън оперативната рана и др. – прав или извит; – прозорчест – осигурява захващане на по-широка плоскост.

разширяващи инструменти – екартьори и спекулуми.

Зъбчати екартьори:

Предназначение – за разтваряне ръбовете на раната и придържане на органите в определено положение с което се осигурява добър достъп и видимост в дълбочина на оперативната рана. Не закриват тъканите които екартират.

Източник: http://7sekundi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *