Европейско финансиране – интернет портал

Българският портал за европейско финансиране поддържа сериозен обем виртуална база данни, която съдържа подробна и актуална информация относно въпросите и детайлите свързани с европейското финансиране. По този начин се улеснява достъпа на потребителите до фондовете на Европейския съюз. В този информационен интернет портал се събират и систематизират данни за да могат хорат да спестят време и пари в търсене на тази ценна информация.

Европейско инансиране

Опции на интернет портала за европейско финансиране

База данни финансиране – в огромната база данни може да намерите всякакви видове финансиране, които са свързани с всички видове оперативни програми. Начинът на търсене става по търсене чрез ключови думи или критерии. Критериите са: Оперативна програма, бенефициенти, вид дейност и териториален обхват;

Актуални конкурси – тук може да намерите в базата данни за европейско финансиране всякакви покани свързани с конкурси за безвъзмездно подпомагане и участие в различни програми. Базата данни на портала за европейско финансиране включва конкурсите, които се обявяват по всички Общностни програми на Европейския съюз (над 40 на брой) и програмите за България по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Чрез разглеждане на списъка може да намерите нужната ви информация;

Дискусионен форум – тук ще намерите отговорите на вашите въпроси и ще може да навлезете в ценни дискусионни теми, които ви засягат пряко. Всичко по въпросите свързани с европейското финансиране ще намерите там;

Новини и интервюта – тези две рубрики са пълни с информация, която е свързана с всичко важно по въпросите за европейското финансиране;

Програми на Европейския съюз – тук са включени всички програми, по които България получава финансиране от Европейския съюз;

Наръчници, формуляри и нормативна база – всички документи, които може да използвате при направата на вашия проект ще ги намерите в този раздел;

Консултации и обучение – европейското финансиране е важен процес, по който са ви нужни препоръки и ценни съвети от специалисти и експерти. В порталът ща намерите нужните такива за постигане на вашите проектни цели.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *